cs

Dokumenty a certifikáty

Dokumenty

Úmluva CMR 270 KB
EU Licence 567 KB Licence pro mezinárodní silniční přepravu
Vzdělávání v projektu "KHK Doprava" 53 KB Vzdělávání zaměstnanců v projektu "KHK Doprava"
Výpis z OR 826 KB Výpis z Obchodního rejstříku
Koncesní listina 135 KB Koncesní listina o podnikání
Osvědčení o registraci k DPH 1 MB Osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty
Registrace k přepravě potravin živočišného původu 1 006 KB Doklad o registraci dopravce

Certifikáty